Gönüllere Taht Kurmak İçin Etkili Dua

Sevgi muhabbet ve bütün canlı mahlukatın gönüne taht kurmak isteyen kimse, Cuma gününün ilk saati olan Zühre yıldızının şerefli bir vaktinde, alttaki vefki şerifi yazarak üzerinde taşır ve ismi şerifi de okumaya devam ederse, acayip ve garaib derecede herkes tarafından sevilip sayıldığını, rağbet hürmet gördüğünü yakînen müşahede eder..

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dil Bağlama Vefk Tılsımı

dil bağlamk için tılsım (vefk) budur çevrenizdeki insanların dili size karşı bağlanır hiçkimse hakkınızda kötü konuşamaz sevecen olurlar vefk yazıldıktan sonra

66 defa : Bismillâhirrahmânirrahîm Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men hamele zulmâ.

21 defada: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâleh seû fîhâ ve lâ tükellimûn. Summun bukmun umyun fehüm lâ ya’kilûn. Ve hâbe küllü cebbârin anîd. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Ve lâ yü’zenü lehüm fe ya’tezirûn.

ayetleri hergün okunmalıdır vefkin yazılma gün ve saati cumartesi utrait saati seçilmelidir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Vefk Tılsımı Nasıl Yapılır Yazalım

Buradada sizlere örnek bir vefk çalışması nasıl hazırlanıyor nasıl hesaplanıyor onu yazacağız vefk yazmayı öğrenenler için pratik olacak bir konu diyebiliriz vefkin şeklini vermeden yazılı anlatıma geçelim

Talibin ismi Ali adedi 110,talibin annesi ismi Zeyneb adedi 69, maksadımız muhabbet adedi 450, matlubun ismi Berrin adedi 262, matlubun annesi ismi Havva adedi 15, muhabbet için seçtiğimiz esma Vedud adedi 20, gezegeni müşteri adedi 981, amel günü Perşembe adedi 741 ve saat birinci saat olup adedi 640 tır. Bunların hepsinin toplamı 3288 oldu. Üçlü vefkin kaidesine göre 3288 den 12 çıkardık, 3276 kaldı. Bu adedi 3 e böldük, harici kısmet 1092 oldu. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin kaidesine göre harici kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla son haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Matlubun anasırı ateş olduğu için üçlü vefkin ateş unsuru şeklini yaparız

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Vefk Nasıl Yapılır Ve Kullanılır

burada sizlere vefk hakkında bilgiler sunacağız vefkin nasıl yapıldığı ve kullanıldığı hakkındaki bilgileri buradan edinebilirsiniz ancak şunu hatırlatmakta fayda var sadece bu tür şeyleri okuyarak kuru bilgilerle herkes vefk yazamak diyerek konuya geçelim

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.
Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler.

Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem’e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR ?

Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da
bilmek gerekmektedir.
Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.
Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa Allah’ın (C.C.) izniyle başarı kaçınılmazdır.

VEFK YAPARKEN DİKKAT DİLECEK HUSUSLAR

Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk’in yapım aşamaları içinde anlatalım.

Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.

BİRİNCİ AŞAMA :

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.

1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.
2. Dua,Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.
3. Başarının Allah’tan (C.C.) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, Dua etmeli ve başarı Allah’tan (C.C.) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.
4. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.
5. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler ( Burcunu, özelliklerini, saatini vs ) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir.
6. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu vs.. bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde ( su hava, toprak, ateş ) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.
7. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.
8. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.
9. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.
10.Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

İKİNCİ AŞAMA :

Vefki çizerken yapılması gerekenler

11. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.
12. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.
13. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan (C.C.)yardım dilenmelidir.
14. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.
15. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir Dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.
16. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA :

Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler

17. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.
18. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.
19. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.
20. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken Esmalar, Dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Şirinlik Vefki

şirinlik vefkinin ne maksatla kullanılacağını söylememize gerek yok sanırım adı üstünde şirinlik vefki insanlara şirin olmak içindir ve bu vefkin yazılışından bahsdelim

vefki hayırlı bir saatte yazıp asacaksınız ve bir hafta üzerine hergün 1002 ihlas suresi okuyup nefes edeceksiniz bir hafta bitiminde vefki asılı olduğu yerden alıp taşıyacaksınız vefk safran ile yazılacaktır

şirinlik vefki

 

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Celbi Muhabbet Vefki

aşağıdaki vefk celbi muhabbet vefkidir bir kimsenin sevgisini muhabbetini kendine çekmek için cuma günü güneş doğarken yazılır vefkte kullanılacak mürekkep safrandır

vefkin etrafına Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî yâ fülânete binti fülânete ve li tüsnea alâ aynî. ayeti yazılır

vefk budur

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]