Sevgilimle İyi Geçinmek İçin Dua

Kişiler birbiriyle iyi geçinemedekleri takdirde Kur’anı Kerim’deki Vâkıa suresi tatlı bir nesne üzerine aşağıda gelen azimeti ile birlikte muhabbete ait eşref bir saatte 9 defa okunur ve yedirilirse aralarındaki geçimsizlik ve soğukluk kalkar yerini tatlı bir muhabbete bırakır. Eğer yapılan kötü bir etki olmazsa ömürlerinin sonuna kadar birbirlerini derin bir muhabbetle severler. Ayrıca aynı hususu temin etmek için aynı sure miskianber mürekkebi ile yazılır bu yazı silindikten sonra üzerine 9 defa Vâkıa suresi okunur ve tatlı yiyeceklere karıştırılarak geçimsiz kimselere yedirilirse aynı netice hasıl olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Kocamın Bana Bağlanması İçin Dua

Dilediği birisini kendine bağlamak isteyen kimse; aşağıdaki mübarek ayeti kerimeleri herhangi bir Cuma gününün sela vaktinde miskianber mürekkebi ile temiz bir kağıda yazarak üzerine alır ve her sabah kalktığında bu ayetleri 7 defa okursa; muradına erer. Ayrıca kısa zamanda; ümit ettiğinden daha fazla mal, mülk ve servete kavuşur.
Yazılacak ve okunacak ayetler şunlardır:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min külli şey’im mevzun*
Ve cealna leküm fiha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikiyn*
Ve le kad mekkennaküm fil erdi ve cealna leküm fiha meayiş kalilem ma teşkürin*
Allahü latiyfüm bi ibadihi yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül aziz*
İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin*
Allahu latifün bi-ıbadihi yerzuku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz*
Vallahü yerzuku men yeşaü bi-gayri hısab*
İnnellahe yerzuku men yaşaü bi-gayri hısab*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Arkadaşımın Bana Aşık Olması İçin Dua

Özellikle de bir kimsenin size aşık olması için; El-alîmü, el-hakîmü, el-azıymü zikredebilirsiniz. Bu isimlerinde bir takım tasarruf sahaları ve taşımakta oldukları sırlar vardır. Bu isimler herhangi bir şey üzerine yazılıp, içi temiz su dolu bir bardağın içerisinde bırakılır ve daha sonra bu sudan aç karnına içilirse, Cenab-ı Hakk, o kimsenin manevi hayatına bir ferahlık ve genişlik ihsan eder ve kişin her muradı hasıl olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]