Sevdiğim Kişiyle Evlenmek İçin Dua

Latife; on bir isim olup, bu isimler sevdiğiniz kişiyle evlilik olması ve hürriyetsizlikten kurtulmak isteyen kimseler için sığınalacak ve kendileri ile Allah’tan yardım ve kurtuluş istenecek ve beklenecek en kuvvetli vasıtalardır. Bu latifeyi meydana getiren Cenab-ı Hakk’ın isimleri şunlarıdır:
El-vâhıd, Allâh, er-rahmân, er-rahıym, er-raûf, el-ğafûr, el-hannân, el-mennân, el-kerîm, züt tavli vel ikrâm

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Nişanlımın Başka Kızlara Bakmaması İçin Dua

Dua edilirken 7 defa “Yâ Vehhâb” denilirse dua kabul olunur.
Bir dilek için veya düşmandan halas olmak, geçim sıkıntısından kurtulmak, kazancını bereketlendirmek veya manevi yolculukta öne çıkan engelleri kaldırmak için 3 veya 7 gün geceden sonra abdest alınarak 2 rekat namaz kılınır. Namazdan sonra baş açık, eller ilahi dergaha kaldırılarak 100 defa “Yâ Vehhâb” diye Cenab-ı Hakk zikredilir. Ondan sonra istek ve ihtiyaç ne ise söylenir.
Bu ismin adedi 14, saati zöhredir. Vird edinenler muratlarına nail olurlar.
Esması El-Vehhab’dır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayrılan Sevgilimi Geri Getirme Duası

Gelmesini çok istenen bir kişi için niyet edilerek bu zikri hergün yapmalısınız. “El-vârisü, el-baîsü” Ayrıca; Bu isimler ibret ve tasdik manalarını ifade ederler. Cenab-ı Hakk’ın kudretinin eserleri, her şeyi yoktan var edişi, her şeyde bir diğer şey için ilgi bulunuşu ve her şeyin birbirlerine emanet oluşlarının sırları da, bu isimlerin manasında sır olarak bulunmaktadır. Bahsi geçen şeylerin sırrına vakıf olmak isteyen kimselerin de bu isimlerle Cenab-ı Hakk’ı bol bol zikretmeleri gerekmektedir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eski Sevgiliyi Unutturma Duası

Eski sevgilinizi unutmak, aklınızdan ve düşüncelerinizden çıkartarak feraha ermek için okunur. Duası budur:
Allâhümme rabbenâ leke’l-hamdu, ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun, ve Muhammedün hakkun, ve’s-sâatü hakkun.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevgilimden İlgi Görme Duası

Sevdiğiniz bir kimseden ilgi sevgi görmek için okunur. Tesirini çabuk gösteren ayetler arasında yer alır. güçlüdür.
Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyun lâ yemûtu biyedihi’l-hayru ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]