Eski sevgilim nasıl geri gelir

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.

Anlamı:
Ey kapıları açan,ey sebepleri hazırlayan,ey kalpleri istedigi tarafa çeviren,ey yolunu şaşiranlara yol gösteren,ey yardım isteyenlere yardım eden,ey mahzunları sevindiren Allahım.Ey rabbim sana tevekkül ettim,Ey rabbim işimi sana havale ettim,Ey rızıklari veren,ey herşeyi açan,ey herşeyi ferahlatan,Yarattıklarının en hayırlısı Hz.Muhammed(sav)’e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun.

Dilek:
Allahım ,anne adı oğlu/kızı eşinizin adı, beni yine çok sevsin,gözü benden başkasını görmesin,bana yine aşik olsun,kalbi benim aşkimla dolsun,en kısa zamanda bana geri dönsun,mutlu,huzurlu ve hayırlı bir gelecegimiz olsun.Allahim herkesin duasını kabul et,benimde duamı kabul et.Amin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Uzaktaki sevgilime kavuşmak istiyorum

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).

Anlamı: Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz (sorumlu tutmaz). Kazandığı (dereceler) onundur ve iktisap ettiği (kazandığı negatif dereceler) de onundur (sorumluluğu onun üzerindedir). Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi aheze etme (sorgulama). Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bize tecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız’sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

Her namazdan sonra, veya sürekli bu duâyı içten ve iyi niyetli bir şekilde okursanız Allah hayırlısı ile istediğinizi veriyor
Tecrübe edilmiştir

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğim erkeği kendime nasıl bağlarım

yine bu konuda yardım isteyen değerli kardeşlere faydalı olabilmek için gerekli olan sevdiğini bağlamak için okunacak dua yı paylaşacağım inşallah.bu sefer yazılacak bir dua yöntemi veriyorum..
sevdiğini bağlama duası : وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً

arapçasını verdiğim bu duayı yine arapça olarak pak bir kağıt üzerine zaferan (safran ) mürekkebi vasıtası iel yazacaksınız.yazılan kağıt saf temiz bir suyla silinip yazı tamamen silindikten sonra sevilen kişiye içirelecektir.arapçası olanlar daha kolay yapabilirler.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayrıldığım sevgilime kavuşmak istiyorum

sevdiğinden ayrılıpta aşk acısından muzdarip olmuş değerli kardeşlere sevdiğine kavuşma duası yöntemini açıklayacağım.dua biraz uzuncadır.yorucudur lakin yazdığımız tarife uygun okunursa biiznillah tez vakitte hayırlı netice ile sonuçlanır.okumak için cuma veya pazar sahabında sahab namazı sonrasında başlam gerekiyor.salavat getirp Yasin suresi okuyacaksınız daha sonra
<<< innî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle yâ leyte kavmî ya'lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba'dihi min cündin mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ ye'tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn. Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye'külû min semerihi ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ ya'lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve in neşe' nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu''ridîn. Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn. ve bi hakkis serîıl karîbil ma'bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu mensa' ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ mâ ci'tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl ''sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ'' bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin. Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete(isimler) alâ mehabbetî fülânete binti fülânete(isimler) bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin >>>

duasını okursunuz,ikinci ksımda yer alan fülan fülanete olan yazılarda anne isimleriyle beraber okuyacaksınız değerli kardeşler.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevgilimin bana aşkını arttırmak istiyorum

Aşk için bir çok dua vardır. Hatta bazen aynı duaları istemeden tekrar paylaştığım oluyor benimde. Ancak bu dualarda önemli olan içten gelerek yapmaktır. İnşallah istediğiniz en kısa zamanda olur.

kırmızı bir mum alınarak Kuran’ dan hel ati suresi yazılır.
nebtelihi kısmı …. defa ard arda yazılır.
ve …. defa muma okunur. vede mum yakılır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayrıldığım sevgilimin geri dönmesini istiyorum

Aşağıdaki dua sevgi içinmiş. Üç gün üst üste sabah namazı sonrası 100 kez okuyan, sevdiğine kavuşurmuş. Ama bundan kimsenin haberinin olmaması şartmış!
“Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad,allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğine kavuşmak için etkili dua

Sevgiliye kavuşmak için
sevdiği bir kimse ile arası açılan yada ayrılan bir kimse boy abdesti alıp temiz elbise giyip temiz ve tenha bir mahalde araya dünya kelamı karıştırmadan dört yüz altmış defa aşağıda gelen ayeti okuyan ve buna birkaç gün devam eden sevdiği kimseye kavuşur.
Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel erdu cemian kabdatü yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih sübhünehu ve teala amma yüşrikun…

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Kendini sevdirmek için etkili dua

Birbirini sevmesi istenen iki kişinin tırnakları, saçları, tükrükleri yada vücutlarından başka parçalar, bunlar olmazsa vücutlarına değen elbise parçaları alınıp yakılır ve külleri karıştırılır. Bu küller bir yiyecek yada içeceğe kaıştırılıp ikisinede yedirilir yada içirilirse aralarında büyük sevgi oluşur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]