İçkiyi Bırakma Duası

Maide suresinin 3. ayeti

Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı’metı ve radıytü lekümül islame dına fe menidturra fı mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym.

niyet edip bu ayeti arapca yada latin harflerle
yeni ve temiz bir tabaga yazin su koyun yazi silinsin. bu suyla hamur yapin sevdigi bir cörek olsun.

hamuru 4 e böl 3 bölümünü fakire ver, bir bölümünü icki icen kisiye yedir, gerekirse 3 kez tekrarlanir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayrılan Eşleri Döndürme Duası

Ayrılan eşinin dönmesini istiyorsan:

Abdest alinir.
17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)
7 kere “Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman .Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari (falan oglu kizi filan) .”

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sihiri İptali İçin Dua

Asagıdaki Ayetleri bir kagıt üzerine yazıp sihirli olan kisi bu hirzi üzerinde tasırsa, o kisideki sihir Allah’ın izniyle iptal olur.

Yazılacak Ayetler budur:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. Ve kul câel hakku ve zehekal bâtılü innel bâtıle kâne zehûkâ. Ve kadimnâ ilâ mâ amilû min amelin fecealnâhü hebâen mensûrâ. Hazfezın meyûsin leyûsin seyûserin veyûsin eyûsin ecîbû yâ huddâme hâzihil âyâti vel esmâi ve ebtılüs sihri an (kisinin anne ismi) ev (ksinin kendi ismi) elvâhan elacele essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm..

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşk İçin Etkili Dua

Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, matlubun duramayıp yanına gelir .
Tuz üzerine okunacak Ayetler budur :
Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Bereket İçin Dua

Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlarım. Resulullah S.A.V efendimizin mübarek ağzından dökülen bu duayı okuyana,ALLAh hiçbir zaman darlık ve sıkıntı göstermez inşallah.
اللهم أنى أسءلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدامن خلقك أو استاثرت به في مكنو الغيب عندك ۵

okunuşu :
Allahümme inni es’elüke bi külli ismin hüve leke semmeyte bihi nefseke ev enzeltehü fi kitabike ev allemtehü ahaden min halkike ev isteserte bihi meknunil gaybi indeke.

anlamı:
Ey Allahım. Sana ait olan her bir adla sana sesleniyor ve sana baş vuruyorum. Hazinelerinde saklı bulunan halklarına öğretmiş olduğun,kitabında göstermiş olduğun adla ve adlarla sana dua ediyorum .

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Evi Terk Eden Eşi Döndürme Duası

Abdest alinir.
17 kere Cin suresiin ilk 4 ayeti okunur.Kurani kerimin 72. suresidir.
Sonra Peygamber efendimize 100 kere salavat getirilir.Sonra 3 kere Yasin ve 3 kere Ayetel kürsi okunur.Sonra 40 kere Tebbet suresi okunur.(Tebbet süresi Kurani kerimin 111.süresidir.)
7 kere “Falem ennehü la ilahe illalahü ya rahman .Fettahizühü vekiylenve Kanallahü Alimen Hakime.Innellahe Ala külli seyin kadir.Tevekkelü ya hüddamü hazihil Esmaisserifete bicelbi ve ihdari.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Herhangi Bir İsteğinin Olması İçin Etkili Dua

Bir isteğinizin gerçekleşmeisni istiyor iseniz güzel bir duadır. Bu dua sayesinde istediğiniz amel inşallah kısa zamanda hakkınızda hayırlısı ise olacaktır.

Her hangi bir isteğin olması için aşağıdaki salavat 1000 kere okunur.

Salatı Munciye

Bismillahirrahmanirrahim
“Allâhümme salli alâ seyyidiâ muhammedin selâten tüncinâ bihâ min cemiıl ahvâli vel-âfât ve tagdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tüdahhirunâ bihâ min cemîıssiyyiât ve terfeunâ bihâ ındeke âledderecât ve tübelliğunâ bihâ agseli gâyâti min cemîıl hayrâti fil hayâti ve badel memât”

Mânâsı:
Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
Allâhım, Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) ve onun ehli beyti üzerine sonsuz bir rahmet buyurki; onunla bizi her çeşit korku ve musîbetlerden kurtar.. Ve Onunla bizim her çeşit dileklerimizi yerine getir. Ve Onunla bizim her çeşit günahlarımızı bağışla ve yine Onunla bizi kendi yanındaki en yüksek derecelere eriştir. Ve yine Onunla bizi hayatta ve öldükten sonra hayır ve iyiliklerin en yüksek derecelerine ulaştır. Muhakkak sen her şeye kâdirsin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Etkili Korunma Duası

Kim bu duayı cokca okur ve ALLAH CC. birşey talep ederse ALLAH CC. onun istedigini verir kim bu duayı yolculuga cıkarken okursa yolculuk esnasında karşılaşılabikcek olan her türlü kötülükten ve tehlikelerden emin olur kim düşman şerrinden ve bütün kötülüklerden korunmak istiyorsa bu duayı sabah ve akşam cokca okusun BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Ya vedud 3defa
Ya ze -arşi l-mecid ya mübdiü ya mu id ya fe alün lima yürid eselüke bi-nuri vechike l-lezi mele el erkane arşike ve es elüke bi-kudretikelleti kadderte biha halkake ve bi rahmetikelleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya muğis eğisni Ya muğis eğisni Ya muğis eğisni. amin

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Halkın Sevgisini Kazanmak Duası

Bismillahirrahmanirrahim
Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi.
Bu duayı hergün okuyan kimse her ne türlü olursa olsun tüm kalpleri mıknatıs gibi kendine çeker ve bütün işleri düzene girer istenilen vakitte okunur ve okuma sayısı yoktur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]