ETKİLİ MUHABBET DUALARI

çok etkili bir muhabbet duası daha yazalım sizlere ebced hesabına dayanan bir okuma yöntemidir sevdiğinin adı annesinin adının ebcedleri hesaplanır toplanır ve üzerine 1667 sayısı ilave edilerek toplamda çıkan sayı kadar şu dua okunur

senestedricühüm min haysü la yalemün

okumadan evvel niyet yapılır

ebcedle ilgili konu www.askdualari.com sitemizde mevcut

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

MUHABBET AŞK DUASIDIR

herhangi bir cuma sabahı bu duayı sevdiği kişinin niyetine okuyanın sevdiği deli gibi aşık olur bir daha kopmaz ayrılmaz okuma usulü şöyledir abdest alınır niyet edilir yasin suresi okunur sonra şu dua okunur

Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn. Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna enâmen fehüm lehâ mâlikûn.Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn.Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe izâ hüve hasîmün mübîn.Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

bunun ardın bu duanın tamamlayıcısı olan şu dua okunur (fülan yazan terlerde isimler okunur)

Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin

aşk acısı yaşanlar bu duayla muradına erebilir

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dil Bağlama Vefk Tılsımı

dil bağlamk için tılsım (vefk) budur çevrenizdeki insanların dili size karşı bağlanır hiçkimse hakkınızda kötü konuşamaz sevecen olurlar vefk yazıldıktan sonra

66 defa : Bismillâhirrahmânirrahîm Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men hamele zulmâ.

21 defada: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâleh seû fîhâ ve lâ tükellimûn. Summun bukmun umyun fehüm lâ ya’kilûn. Ve hâbe küllü cebbârin anîd. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Ve lâ yü’zenü lehüm fe ya’tezirûn.

ayetleri hergün okunmalıdır vefkin yazılma gün ve saati cumartesi utrait saati seçilmelidir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Vefk Tılsımı Nasıl Yapılır Yazalım

Buradada sizlere örnek bir vefk çalışması nasıl hazırlanıyor nasıl hesaplanıyor onu yazacağız vefk yazmayı öğrenenler için pratik olacak bir konu diyebiliriz vefkin şeklini vermeden yazılı anlatıma geçelim

Talibin ismi Ali adedi 110,talibin annesi ismi Zeyneb adedi 69, maksadımız muhabbet adedi 450, matlubun ismi Berrin adedi 262, matlubun annesi ismi Havva adedi 15, muhabbet için seçtiğimiz esma Vedud adedi 20, gezegeni müşteri adedi 981, amel günü Perşembe adedi 741 ve saat birinci saat olup adedi 640 tır. Bunların hepsinin toplamı 3288 oldu. Üçlü vefkin kaidesine göre 3288 den 12 çıkardık, 3276 kaldı. Bu adedi 3 e böldük, harici kısmet 1092 oldu. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin kaidesine göre harici kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla son haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Matlubun anasırı ateş olduğu için üçlü vefkin ateş unsuru şeklini yaparız

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]