Aşkına Kavuşmak İçin Duadır

bu yazacağımız duayı tam bir itikat ve inançla sevdiğinin aşkının niyetine okuyanlar hasret çektiği aşkına tez vakitte kavuşur okunacak bu dua cuma gecesi bin defa okunur

Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu

okumaya başlamadan evvel anne ismiyle beraber niyet yapılır

wwwiaskdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğinin Yanına Gelmesi İçin Duası

hasreti çekilen ayrı olduğun sevgiyi yanına ve ayağına getirtmek istersen şüphe etmeden inanarak aşağıdaki duayı oku ve ayrıyeten yüzüne karşıda oku

Yahibbunehüm kehubbillezine amenu eşeddi hubbullahü ve cealeşşemse zıyaen velkamere nurenama bu niyetle Vallahi alimi bizatissudur

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

SICAKLIK DUASI

Mübarek beslenin ebcedi kadar yani 786 (yediyüzseksenaltı) defa bir bardak suya okunup soğuk olan kişiye içirilirse arzu edilen sıcaklık sağlanır

besmelei şerif: Bismillahirrahmirrahim

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Er Rahim Esmasının Vefkidir

Bu vefk esmaül hüsnadan Er Rahim esması vefkidir vefkin kullanılma amacı rızıkın ve bereketin artıp bollaşması içindir küçük bakır levhaya yazılması gereken bu vefk yazıldıktan sonra taşınır günlük Er Rahim esması ebcedi kadar okunur vefk aşağıdadır

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Koruyucu Korunma Vefki

manevi korunma vefkidir bu vefki taşıyanlar aynı zamanda kendilerini sihir büyü ve nazar gibi durumlardanda korumaya almış olur vefkte kullanılacak mürekkep safrandır bunu hatırlatmaya gerek yok sanırım vefk budur

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dil Bağlama Vefk Tılsımı

dil bağlamk için tılsım (vefk) budur çevrenizdeki insanların dili size karşı bağlanır hiçkimse hakkınızda kötü konuşamaz sevecen olurlar vefk yazıldıktan sonra

66 defa : Bismillâhirrahmânirrahîm Ve anetil vucûhü lil hayyil kayyûmi ve kad hâbe men hamele zulmâ.

21 defada: Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâleh seû fîhâ ve lâ tükellimûn. Summun bukmun umyun fehüm lâ ya’kilûn. Ve hâbe küllü cebbârin anîd. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Ve lâ yü’zenü lehüm fe ya’tezirûn.

ayetleri hergün okunmalıdır vefkin yazılma gün ve saati cumartesi utrait saati seçilmelidir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Vefk Tılsımı Nasıl Yapılır Yazalım

Buradada sizlere örnek bir vefk çalışması nasıl hazırlanıyor nasıl hesaplanıyor onu yazacağız vefk yazmayı öğrenenler için pratik olacak bir konu diyebiliriz vefkin şeklini vermeden yazılı anlatıma geçelim

Talibin ismi Ali adedi 110,talibin annesi ismi Zeyneb adedi 69, maksadımız muhabbet adedi 450, matlubun ismi Berrin adedi 262, matlubun annesi ismi Havva adedi 15, muhabbet için seçtiğimiz esma Vedud adedi 20, gezegeni müşteri adedi 981, amel günü Perşembe adedi 741 ve saat birinci saat olup adedi 640 tır. Bunların hepsinin toplamı 3288 oldu. Üçlü vefkin kaidesine göre 3288 den 12 çıkardık, 3276 kaldı. Bu adedi 3 e böldük, harici kısmet 1092 oldu. Kesir kalmadığı için üçlü vefkin kaidesine göre harici kısmeti birinci haneye yazar ve birer zamla son haneye kadar giderek vefki tamamlarız. Matlubun anasırı ateş olduğu için üçlü vefkin ateş unsuru şeklini yaparız

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Vefk Nasıl Yapılır Ve Kullanılır

burada sizlere vefk hakkında bilgiler sunacağız vefkin nasıl yapıldığı ve kullanıldığı hakkındaki bilgileri buradan edinebilirsiniz ancak şunu hatırlatmakta fayda var sadece bu tür şeyleri okuyarak kuru bilgilerle herkes vefk yazamak diyerek konuya geçelim

Arap alfabesindeki harflerin Ebced hesabında sayısal karşılıkları vardır, vefki yapılacak kelimenin veya cümlenin harflerinin sayısal değerleri Ebced hesabı tablosundan bulunur, toplanır ve elde edilen sayısal değerin vefki yapılır.
Ebced kelimesinin anlamı alfabedir, biz nasıl Türk alfabesine bazen ABECE diyorsak, Araplar da kendi alfabelerine Ebced demektedirler.

Vefk ilmi de dahil olmak üzere gizli ilimlerde kullanılan 28 harfli Arap alfabesinin Ebced tertibine göre dizilişinin Hazret-i Adem’e ( A.S. ) dayandığı rivayet edilir. Bu tertip ile alfabenin kullanıldığı tarih süreci içerisinde, zamanla bu harflere sayısal değerler verilmiş ve Ebced hesabı oluşturulmuştur. Bu sayısal değerler bu işin uzmanları, alimler tarafından denenmiş etkileri ve sonuçları makul karşılanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

VEFK YAPILIRKEN HANGİ BİLGİLERE GEREK VARDIR ?

Vefkin yapılış kurallarını bilmek gerekir, bundan başka, burçlar, burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen ( yıldız ) saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmetlilerinin isimleri ve vefkin derecelerinin hizmetlilerinin isimlerini bulma metotlarını da
bilmek gerekmektedir.
Vefk yapmak için gereken bütün bilgiler ileriki sayfalarda tablolar halinde sırayla verilecek, nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı açıklanacaktır. Örnek Vefk yapılırken kullanılan bilginin hangi numaralı tablodan kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı belirtilecektir, ayrıca verilen her tablodan hemen sonra o tablonun ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı da anlatılacaktır.
Vereceğimiz bütün bilgiler gerektiği gibi doğru zamanda ve doğru şartlarda kullanılırsa Allah’ın (C.C.) izniyle başarı kaçınılmazdır.

VEFK YAPARKEN DİKKAT DİLECEK HUSUSLAR

Vefk yapılırken dikkat edilecek hususları Vefk’in yapım aşamaları içinde anlatalım.

Vefkin yapımı Üç aşamada gerçekleşir.

BİRİNCİ AŞAMA :

Vefki çizmeye başlamadan yapılması gerekenler.

1. Psikolojik olarak hazırlanmalı, istek ve amaç kesin çizgilerle belirlenmelidir. Birçok anlam ifade edebilecek ve sonuçları kolayca anlaşılamayacak isteklerde bulunulmamalıdır.
2. Dua,Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.
3. Başarının Allah’tan (C.C.) olduğuna kalben ve ruhen inanılmalı, Dua etmeli ve başarı Allah’tan (C.C.) dilenilmelidir, çünkü her şeyin mutlak sahibi odur.
4. Yapılacak vefkin bulunduğu kitapta, o vefkin yapılma zamanı ve usulü ile ilgili bölüm yine defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle dikkat edilmelidir.
5. Vefki çizmeye başlamadan önce o vefk için gerekli bütün bilgiler ( Burcunu, özelliklerini, saatini vs ) hazırlanmalı vefkin müsveddesi yapılmalı ve o da defalarca kontrol edilmelidir.
6. Kişiye özel vefk yapılacaksa ve vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa, o kişinin burcunun doğruluğu vs.. bilgiler kontrol edilmeli, burcunun özelliğinde ( su hava, toprak, ateş ) gezegenin gününde, saatinde yazılmalı ve okunacak Esmalar veya ayetler o saate denk getirilmelidir.
7. İki kişi için vefk yapılacaksa ve yine vefkin yapılması için özel bir bilgi yoksa yapılacak işte başarı şansının olup olmadığının bilinebilmesi için, iki kişinin burçlarının birbirlerine olan uyumuna kesinlikle bakılmalıdır.
8. Vefkte kullanılacak Arapça harfler, kelimeler sayılar defalarca kontrol edilmeli ve gereken hesaplar doğru yapılmalıdır.
9. Vefkin dereceleri ve hizmetlilerinin isimleri çıkarılmalı, yemin oluşturulmalı ve kontrol edilmelidir.
10.Yapacağınız vefkin tütsüsü belirlenmelidir.

İKİNCİ AŞAMA :

Vefki çizerken yapılması gerekenler

11. Vefkin çizgilerini çizdikten sonra içini doldurmaya en küçük sayıdan başlanmalı, vefkte sayıdan başka harfler veya kelimeler varsa Ebced tablosundan değerleri bulunup hesaplanmalı ve sıra ona göre belirlenmelidir.
12. Vefki çizmeye başlamadan, niyet esnasında vefkin tütsüsü yakılmaya başlanmalıdır.
13. Çizim sırasında ve vefki yaptıktan sonra kesin başarılı olunacağı bir an olsun akıldan çıkarılmamalı ve başarı için Allah’tan (C.C.)yardım dilenmelidir.
14. Vefk için yapılacak özel bir zaman yoksa çizim için gece yarısından sonra bir zaman seçilmelidir.
15. Vefki güneş ve ay ışığından uzak tutmalı, vefkin bir Dua olduğu unutulmamalı, yazarken ona saygı gösterilmelidir.
16. Vefkin çizimi bittikten sonra, tüm satırların, sütunların ve bir köşeden diğer köşeye olan evlerin sayısal değerlerinin toplamı eşit olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA :

Vefki çizdikten sonra yapılması gerekenler

17. Çizim bittikten sonra derecelerin hizmetlileri bulunmalı, yemin oluşturulmalı ve hizmetliler görevlendirilmelidir.
18. Vefk katlanmadan önce kendi tütsüsü ile tütsülenmelidir.
19. Özenle, su geçirmeyecek bir şekilde katlanmalı ve yere düşürülmemelidir.
20. Vefkin etkisinin çabuk gerçekleşmesi için okunması gereken Esmalar, Dualar gerektiği zamanda ve gerektiği sayıda okunmalıdır. Bu konuda da başarılı olabilmek için Dua, Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek hususlar, defalarca okunmalı ve onlara kesinlikle uyulmalıdır.

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Duası Kabul Olanların Duası

Bu dua duaların kabulü için okunacak duadır,bütün dilekler için okunabilir ayrıldığın bir insana kavuşmak maksadıyla yada herhangi bir başka dileğin varsa okuyabilirsin öncelikle günde 1000 defa Ya Vedud Esması Okunur ardından bir kere şu dua okunur

Ya vedüd ente llezi alente sirrül muhabbeti vel meveddeti fi kulubi ehlül esrar ve ente llezi ekmelte zevatü ttalibine bi nürül envar tecelleyte bi izzi ddaimi ve vennürül kaimi alel ervah fe elleftel esbah va azhartel insane bi tekmili meratibil beyan ve ente tezidül ihsane li ehlil vilayeti vel müinü bi refetike ddaimetü li ehlil imane bil marifeti ve hüsnül riayeti eselüke allahümme bi cemili alaike ve cezili namaike en tec aleni min evliyaike llezine hüm fi fazlike ve na maike mütena imüne ve leke zakirüne ve li na maike sakirüne ve ileyke ayibüne ve ahyini hayatel ebedi ve kavvini bike fi kabüli nürü vechüke ve cudike bi ahsenil mededi li ehlil irfan ve entel mükemmelü limen akbele aleyke bi itminan.

faydasını görene kadar hergün okuyabilirsiniz üç gün yada yedi gün okumanız faydalıdır

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]