Dilek Ve Hacet Duası

dşlek ve hacetlerinin kabul olmasını isteyenler mübarek yasin suresini ve ardından 35 kere Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.) okursa Allah izni ile dilek ve hacetleri kabul olur mücerreptir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

İşlerinde Başarılı Olmak İçin Dua

işyerinde başarılı olmak terfi etmek ve daha çok kazanç elde etmek isteyenler için faydalı bir formül yazalım,niyet ederek 1000 defa Allah ismi zikrederek ardından aşağıdaki duyı 111 kere okuyanlar iş hayatında sıkıntılardan kurtulup daha başarılı olurlar amirleri tarafından sevilip sayılır

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ

kezâ ve kezâ yazan yerde dileğinizi söyleyin

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Hafıza İçin Duadır

hafızam çok zayıf herşeyi çok çabuk unutuyorum diyenler için faydalı bir formül yazalım İnşirah suresini safran mürekkebi ile bir kaba yazarak o kabı su ile silip o suyuda içenin hafızı açılır ezberi kuvvetli olur hiçbirşeyi unutmaz

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dileklerin Kabul Duası

dileklerin kabulüne vesile olacak bir başka dilek kabul duasıda şöyledir

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

786 defa besmele-i şerifi  okuyup daha sonra Allahüekber diyerek yukarıdaki duayı okuyanların her ne dileği varsa kabul buyurulur

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Dilekleri Gerçekleştiren Dua

bir dileğiniz var o önemli dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız bunun içinde duaya ihtiyacınız var ise bu faydalı duada tam size göredir abdestli olarak 7 kere yasin suresini ve her yasinin ardından 7 kere aşağıdaki duayı okuyanların dilekleri Allah izni ile kabul olunur

Eyyetühel cemâatül musahharûnel mutîûne li hâzihils sûretiş şerîfetil mübâraketi bi hakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve bi hakki hâlikıküm icalû kelimetî sâriyeten ve kavlî mesmûan makbûlen vekfinî mühimmâtî ve emddûnî ve eînûnî fil umûri küllihel külliyeti vel cüziyyeti bi hakki innehü min süleymâne ve innehü bismillâhirrahmânirrahîmi elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Zalim İçin Okunacak Dua

yasin suresini okuyup ardından bir defada aşağıda yazdığımız duayı zalim bir insanın niyetine okuyanlar Allah izni ile bir daha o zalimden kötülük görmez zalimin şerrinden korunur günde bir kez yasin suresini ardından bir defa şu duayı okuyun

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Bi ismillâhillezî lâ ilâhe illâ hüve zûlcelâli vel ikrâm. Bi ismillâhillezî lâ yedurru meas mihi şeyün fil ardı ve
lâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Allâhümme innî eûzü bike min şerri fülân ibni fülân.

fülân ibni fülân yazan yere kişinin ismi söylenecek falndan doğma filan

askduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Her Dileğin Kabulü İçin Dua

önemli dileklerinizin kabulüne vesile olacak bir başka duadır budur,bu duayı güzel bir abdest alıp yasin suresi okuyacaksınız ve her mübine geldiğinizde bir kez aşağıdaki duayı okuyacaksınız
okumaya başlarken niyet etmeyi unutmayın

Allâhümmer zuknî rizkan bilâ kedin vestecib duâî bilâ reddin ve eûzübike minel fedîhateynil fakri ved dîni ve men şemâtetül a’dâi sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhânel muhallisı li külli
mescûnin sübhânel âlimi bi külli meknûnin sübhânel mecral mâi fil bahri vel uyûnnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfî ven nûnin sübhâne men izâ kadâ emran fe innemâ yekûle lehü kün fe yekûne fesübhânellezî bi yedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûne sübhâne rabbike rabbil ızzeti ammâ
yesıfûn. Ve selâmün alel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Külli şeyin hâlikun illâ vechihi lehül hükmü ve ileyhi türceûn.

askduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Her Dileğin Gerçekleşmesi İçin Dua

bütün dileklerinizin kabul buyurulup gerçekleşmesine vesile olacak faydalı güzel bir duadır bu duayı sabah öğlen ikindi ve akşam namazları sonrası 18 ve yatsı namazı sonrasında 28 kere okursanız Allah c.c. izni ile arzu ettikleriniz gerçekleşir,dua aşağıdadır

Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Yâ tebernâ ğanâ kefâ bernedâyi huddâyi yûhan zâlikallâhi rabbil âlemîn.
Allâhümme innî eselüke bi sûretil fâtihati ve bi sirrillezî intavet aleyhi sûretil fâtihati en tüsallî ve tüsellime alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve en tefal lî kezâ ve kezâ Ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

askduaları.com

Gizli İlimler Sitesi nden alıntıdır

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua

aşağıda yazılı olan ayeti kerimeyi yazarak yastığı altına koyanlar ve uyumadan önce 7 defada okuyp öyle uyuyanlar Allah c.c. izni ile rüyasında arzu ettiği şeyi görecektir

ayetin okunuşu

Ela yalemü men halak ve hüvel latıyfül habiyr

yazılması gereken arapçasıda budur

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]