Muhabbet Büyüsü ve Büyüleri Nasıl Yapılır?

Canlıların yaşam amaçları mutlu ve huzurlu vakit geçirmek olarak tasvir edilebilir. Bu noktada pek çok kişinin daha mutlu ve daha rahat bir hayat arzuladığı açıktır. Söz konusu mutluluk kavramının içini dolduran onlarca sebep varken, bazen ek tedbirler de alınabilir. Kişinin çok daha rahat, çok daha huzurlu ve çok daha mutlu olmasına sebebiyet verecek büyü türleri bulunur ve bu büyüler yüzyılları aşkın sürelerdir uygulanırlar. Söz konusu büyülerin temelinde ise medyumların bu konu hakkındaki bilgi birikimleri, tecrübeleri ve uygulama tipleri yer alır. En nihayetinde hedef kişilere bir mutluluk etkisinde bulunulur. Yani insanlar birbirlerinin daha rahat bir hayat yaşaması, daha güzel günler görmesi ve çok daha hoş zamanlar geçirmesi için bu yola başvururlar. Mutluluk da beraberinde başarıyı, güzel günleri getirir.
Dileyen herkes gibi siz de sevdikleriniz de mutluluk büyüsünden yararlanabilir. Mutluluk büyüsü yaptırılır yaptırılmaz hedef kişi ya da kişilerin hayatlarında ani değişiklikler başlar. Dertler, sıkıntılar yok olur ve çok daha huzurlu günler yaşanmaya başlanır. Bu amaçla başvurulan büyü türleri içinde mutluluk büyüsünün farkı ortadadır. Daha iyi, daha sağlıklı, daha başarılı günlerin yaşanması noktasında mutluluk büyüsü en önemli temellerden birisini teşkil eder. İnsanlar da sevdiklerini ve kendilerini mutlu etmek için böylesine bir fırsatı kaçırmak istemezler. Medyumlar bu konuda herkese yardımcı olarak görev alırlar.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Soğutma Büyüsü Nasıl Yapılır?

İnsanlık alemi için bazı uygulamalar şüphesiz ki çok büyük önem taşırlar. Özellikle de insanların kadere müdahale edememesi ya da sosyal hayattaki bir takım durumlara karşı yetersiz hissetmesi bazı eylemleri ve uygulamaları da şüphesiz beraberinde getirir. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ortaya bambaşka bir şey çıkar. Onlar da büyülerdir. Anadolu toprakları olsun, çok farklı coğrafyalar ve topraklar olsun mutlaka büyüler denenmiş ve çok sayıda büyü bugünlere getirilmiştir. En çok fayda sağlayan büyüler iyi niyetle yapı0lan büyüler olurken, kötü niyetli büyüler de bu anlamda kendileri gösterirler. Sadakat büyüsü ise tam arada kalmış bir büyüdür. Kullanıldığı yere göre iyi ya da kötü olarak adlandırılabilen bu büyü medyumların deneyimleri orantısında da sağa sola çekilebilir. Ancak asıl durum büyüyü yaptırmak isteyen kişi ile ilgilidir.
İnsanlar bir sebepten dolayı bazı büyülere gereksinim duyabilirler. Örneğin kadınlar erkeklerinin kendilerine sadık olması için sadakat büyüsü isteyebilirler. Ya da buna benzer olarak erkekler eşlerini ya da sevgililerini sadık kalmaları için bu şekilde etkilemek isteyebilirler. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise ortaya büyülerin ne kadar önemli olduğu çıkar. Bazı özel eşyalardan, dualardan ve farklı niyet sözlerinden yararlanan medyumlar ile büyülerin gerçekleştirilmesi olağan hale gelmiştir. Siz de sadakat büyüsüne ihtiyaç duyarsanız kendiniz yararına ya da sevdikleriniz yararına bu büyülerden fayda sağlayabilirsiniz.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Başarı ve Güç Büyüsü Nasıl Yapılır?

İnsanların yetenek ve kudretleri elbette ki kısıtlıdır. Çünkü insanoğlu sınırlı bir çerçevede ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı da günlük hayat olan müdahaleler hem limitli şekilde kalır. Söz konusu durum bazen sıkıntılara da yol açabilir. Çünkü kişi kimi zaman kendini yetersiz hissedebilir ve bir takım takviyelere ihtiyaç duyabilir. Özellikle de kişinin içindeki güç tüketimi ve enerji durumu çok önemlidir. Hem fiziksel, hem de psikolojik olarak bu durum söz konusudur. İşte bu tarz durumlarda tarih boyunca alternatif çözümlere başvurulmuştur. Büyülerin yapılması ve büyü türlerinin uygulanması da bundan ileri gelir. Aşk büyüsü gibi, sevgi büyüsü gibi, birliktelik büyüsü ya da evlilik büyüsü gibi süreçleri hızlandıran ve sağlamlaştıran bir takım uygulamalar öne çıkarken, güç büyüsü de en çok tercih edilen yöntemlerden biri olarak sahne alır.
İnsanların yetersiz kaldıkları durumlarda kendilerine güç büyüsü ile takviye yapmaları son derece önemli iken bu noktada güç büyüsünün kullanışlılığı ve aktifliği de göze çarpar. Güç büyüsü en önemli büyü türleri arasında bulunur. Medyumlar tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile olayı gerçekleştirirken bazı materyal ve metalara da ihtiyaç duyabilirler. En nihayetinde uygulamaya konulan güç büyüsü ile kişi kendini çok daha iyi ve sağlam hisseder. Hem psikolojik, hem de fizik anlamında insanları yenilemeye yardımcı olan ve kudret veren bu büyü ile en doğru sonuçlar alınacaktır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Kardeşlik Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

İnsanlar toplumlar halinde yaşarlar. Millet kavramı, ulus ya da kabile gibi kavramlar özünde insanların kendi içlerindeki topluluk olma hislerinden ileri gelir. Yani kişiler kader birliği ya da duygu birliği sağlayarak yakınlaşabilirler. Bu noktada en büyük topluluklardan en küçük topluluklara kadar bir yardımlaşma, dayanışma ve birlikte olma durumu da görülebilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde ise kardeşlik duygusunun aslında ne kadar önemli olduğu, günlük hayat içinde de yakın ve sıkı fıkı olan kimseler aslında hayata ne büyük anlamlar kattıkları görülebilmektedir. İnsanlar dostları ile de bu kadar yakın olmak isteyebilirler. Nasıl ki daha mutlu olmak için mutluluk büyüsü, daha güzel hissetmek için sevgi büyüsü, hemen evlenebilmek için evlilik büyüsü gibi büyüler yaptırılabiliyor ise kardeşlik büyüsü de insanlar arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve birlik beraberlik sağlanması adına yaptırılmaktadır.
Alanında deneyimli ve uzman medyumların her anlamda yardımcı olduğu insanlar bu noktada hedef gösterdikleri kişi ya da kişilerle daha iyi bağlar kurabilirler. Özellikle de günümüzdeki gibi herkesin kendine ait bir hayat kurduğu ve dostluk gibi, kardeşlik gibi çok güzel duyguların yok olduğu zaman zarflarında kardeşlik büyüsü en etkili şekilde devreye girmektedir. Medyumların bu konuda başarılı çalışmalar yapmaları beklenir. Hedef kişiler için edilen dualar ve sarf edilen niyet sözleri ile büyü tamamlanırken aynı zamanda diğer ihtiyaç duyulan durumlar da pozitif şekilde giderilir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eşimime Kendimi Sevdirme ve Beğendirme Duası

Sevdiği bir kimsenin kendisini bilmukabele sevmesi ve onun muhabbet ve sevgisini celbetmek için bir bardak temiz suya … defa Besmele-i Şerife’yi okuyarak o su, muhabbet ve sevgisi arzu edilen kimseye içirilirse onun kalbinde okuyan veyahut niyetine okunan kimseye karşı şiddetli bir sevgi ve muhabbet hasıl olur.
Allahümme zeyyinna bi zinnetil iman vec’alna hüdaten muhtedin. Allahümme inni es’elüke hayrel mes’eleti ve haredduai ve hayrennecahi ve hayrel ameli hayressevabi ve hayrel hayati ve hayrel memati ve ve sebitni ve sakkil mevazini ve hakik imani verfeğ dereceti ve takabbel salati vağfir hatieti. Ve es’elüked-derecatilula minelcenneti, amin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Çok Hızlı Tutan Güçlü Aşk Büyüsü

Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak. Hayırlı olan her niyet için …. kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı … okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Helal olan dilekler için kullanmak gereklidir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Annemi Razı Etmek için Dil Bağlama Duası

Bugüne kadar milyonlarca insan mutlaka çeşitli büyülerin etkisinde kalmıştır. Yalnızca etki olarak değil, birçoğu da büyüleri bizzat yaptıran ya da yapan kişiler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Hemen hemen her toplumda, her millette çeşitli büyülerin kullanıldığı ve yüzyıllar boyunca da uygulandığı fark edilir. Bu nedenle de söz konusu uygulamalara olan inanış ve güven de fazlası ile mevcuttur. Çünkü büyülerin hayatın içinde bulunmaları herkes tarafından istenebilir. Belli amaçlar uğruna bu işlemler yapılabilir ya da yaptırılabilir. Elbette ki medyumlara yaptırılan bu büyü çeşitlerinin pek çoğundan medet ummak ve fayda sağlamak mümkündür. Çünkü büyülerin faydaları oldukça etkin ve önemlidir.
Yaptırılan her büyünün farklı etkileri ve önemli yanları olmakla birlikte, kişilerin en çok istediği şeyleri hayatın içinden bulup getirmesi ve gerçekleştirmesi de bu tarz uygulamalara renk katar. Çünkü kişiler kendi duygularına, düşüncelerine ve ihtiraslarına göre davrandıkları için pek tabii olarak çeşitli büyü tiplerinden yarar sağlanabilir.
Dileyen herkesin istediği medyuma giderek yaptırdığı büyüler arasında evlilik büyüsü, aşk büyüsü, çocuk büyüsü, kısmet büyüsü gibi iyi niyeti oldukça yüksek olan büyüler bulunabilir. Zaten büyülerden fayda sağlanması da bu tarz zamanlarda daha çok ortaya çıkar. Yapılan aşk büyüsünün ardından iki insanın birbirine kavuşması ya da sevip de evlenemeyenlerin bir an önce evlenmesi görülen en büyük faydalar arasındadır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

İki Kişiyi Birbirinden Ayırma Büyüsü

İnsanoğlu çok uzun sürelerdir farklı güç kaynaklarına bel bağlayarak bir takım işlerini tamamlamaya uğraşır. Örneğin bu toprakların farklı kültürleri ve farklı uygulamaları pek çok farklı kesimi tek bir noktaya getirmeyi başarabiliyor ise, bu nokta doğrudan doğaüstü güçler ile ilgilidir. Tarih boyunca pek çok ermiş ya da özel kişi tarafından kontrol edilmeye çalışılan ya da insanlara etki bırakması için yönlendirilen bu önemli güçler günümüzde ise büyü adı altında uygulanır. Medyumlar insanların amaçlarına ve isteklerine göre çeşitli büyüleri hayata geçirebilirler. Bu şekilde de dileyen herkesin nasıl bir istekte bulunduysa o isteği hayata geçebilir. Kara büyü de kötü niyetli büyüler arasında son derece etkili bir tür olarak kendini gösterir.
Hedeflenen insanların bir eşyası ya da kişinin bir saç teli gibi çeşitli metalar üzerinden yapılan, farklı dualar ile niyet sözlerinden faydalanılan ve en nihayetinde de doğrudan sonuca gidilmesi için kuvvetli nefeslere ihtiyaç duyulan kara büyü kapsamında, bu işi ciddi anlamda bilen medyumlardan destek alınır. Çünkü kara büyü orantılı ve doğru yapılmalıdır. Kişiyi aşama aşama eriten ve bitiren kara büyü ile düşmanlara ya da sevilmeyen kişilere büyü yaptırılabilir. Ancak medyumlar bu büyü konusunda kişileri uyarırlar. Çünkü kara büyünün geri dönüşü yoktur ve uygulamalarda taviz verilmeden sürdürülme görüldüğü için de kişilerin kara büyü hakkında doğru kararlar vermesi gerekir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]