Eşimime Kendimi Sevdirme ve Beğendirme Duası

Sevdiği bir kimsenin kendisini bilmukabele sevmesi ve onun muhabbet ve sevgisini celbetmek için bir bardak temiz suya … defa Besmele-i Şerife’yi okuyarak o su, muhabbet ve sevgisi arzu edilen kimseye içirilirse onun kalbinde okuyan veyahut niyetine okunan kimseye karşı şiddetli bir sevgi ve muhabbet hasıl olur.
Allahümme zeyyinna bi zinnetil iman vec’alna hüdaten muhtedin. Allahümme inni es’elüke hayrel mes’eleti ve haredduai ve hayrennecahi ve hayrel ameli hayressevabi ve hayrel hayati ve hayrel memati ve ve sebitni ve sakkil mevazini ve hakik imani verfeğ dereceti ve takabbel salati vağfir hatieti. Ve es’elüked-derecatilula minelcenneti, amin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Çok Hızlı Tutan Güçlü Aşk Büyüsü

Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak. Hayırlı olan her niyet için …. kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı … okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Helal olan dilekler için kullanmak gereklidir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Eşimin Babasına Dil Bağlama Büyüsü

Geçinemeyen ve sürekli tartışan; sevgililer, nişanlılar, çiftler veya eşler için yapılan uygulamalardır. Ayeti .. defa yazılır, yazılan bu kağıt bir kova suyun içine bırakılır. Bu su ile kişiler yıkanır. Ayetler o kimselerin başlarına.. defa okunursa, aralarında sevgi ve muhabbet meydana gelir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Annemi Razı Etmek için Dil Bağlama Duası

Bugüne kadar milyonlarca insan mutlaka çeşitli büyülerin etkisinde kalmıştır. Yalnızca etki olarak değil, birçoğu da büyüleri bizzat yaptıran ya da yapan kişiler olarak tarihteki yerlerini almışlardır. Hemen hemen her toplumda, her millette çeşitli büyülerin kullanıldığı ve yüzyıllar boyunca da uygulandığı fark edilir. Bu nedenle de söz konusu uygulamalara olan inanış ve güven de fazlası ile mevcuttur. Çünkü büyülerin hayatın içinde bulunmaları herkes tarafından istenebilir. Belli amaçlar uğruna bu işlemler yapılabilir ya da yaptırılabilir. Elbette ki medyumlara yaptırılan bu büyü çeşitlerinin pek çoğundan medet ummak ve fayda sağlamak mümkündür. Çünkü büyülerin faydaları oldukça etkin ve önemlidir.
Yaptırılan her büyünün farklı etkileri ve önemli yanları olmakla birlikte, kişilerin en çok istediği şeyleri hayatın içinden bulup getirmesi ve gerçekleştirmesi de bu tarz uygulamalara renk katar. Çünkü kişiler kendi duygularına, düşüncelerine ve ihtiraslarına göre davrandıkları için pek tabii olarak çeşitli büyü tiplerinden yarar sağlanabilir.
Dileyen herkesin istediği medyuma giderek yaptırdığı büyüler arasında evlilik büyüsü, aşk büyüsü, çocuk büyüsü, kısmet büyüsü gibi iyi niyeti oldukça yüksek olan büyüler bulunabilir. Zaten büyülerden fayda sağlanması da bu tarz zamanlarda daha çok ortaya çıkar. Yapılan aşk büyüsünün ardından iki insanın birbirine kavuşması ya da sevip de evlenemeyenlerin bir an önce evlenmesi görülen en büyük faydalar arasındadır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

İki Kişiyi Birbirinden Ayırma Büyüsü

İnsanoğlu çok uzun sürelerdir farklı güç kaynaklarına bel bağlayarak bir takım işlerini tamamlamaya uğraşır. Örneğin bu toprakların farklı kültürleri ve farklı uygulamaları pek çok farklı kesimi tek bir noktaya getirmeyi başarabiliyor ise, bu nokta doğrudan doğaüstü güçler ile ilgilidir. Tarih boyunca pek çok ermiş ya da özel kişi tarafından kontrol edilmeye çalışılan ya da insanlara etki bırakması için yönlendirilen bu önemli güçler günümüzde ise büyü adı altında uygulanır. Medyumlar insanların amaçlarına ve isteklerine göre çeşitli büyüleri hayata geçirebilirler. Bu şekilde de dileyen herkesin nasıl bir istekte bulunduysa o isteği hayata geçebilir. Kara büyü de kötü niyetli büyüler arasında son derece etkili bir tür olarak kendini gösterir.
Hedeflenen insanların bir eşyası ya da kişinin bir saç teli gibi çeşitli metalar üzerinden yapılan, farklı dualar ile niyet sözlerinden faydalanılan ve en nihayetinde de doğrudan sonuca gidilmesi için kuvvetli nefeslere ihtiyaç duyulan kara büyü kapsamında, bu işi ciddi anlamda bilen medyumlardan destek alınır. Çünkü kara büyü orantılı ve doğru yapılmalıdır. Kişiyi aşama aşama eriten ve bitiren kara büyü ile düşmanlara ya da sevilmeyen kişilere büyü yaptırılabilir. Ancak medyumlar bu büyü konusunda kişileri uyarırlar. Çünkü kara büyünün geri dönüşü yoktur ve uygulamalarda taviz verilmeden sürdürülme görüldüğü için de kişilerin kara büyü hakkında doğru kararlar vermesi gerekir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Boşanan Eşimi Geri Döndürme Getirme Büyüsü

İnsanoğlu yüzyıllardır çeşitli etkilerin ve doğaüstü güçlerin altında yaşamını sürdürür. Kimi insanlar söz konusu etki ve güçleri farklı amaçlarla yönlendirmek ve kullanmak isterler. Bu noktada tarih boyunca pek çok uygulamanın faal olduğu fark edilebilir. Özellikle de büyü konusu oldukça etkili bir yöntem olarak kendini gösterir. Kişiler diledikleri durumları yetersiz kaldıkları zamanlarda medyumlara yaptırmak isterler. Örneğin bir kadın evlenmek isteyip evlenemiyor ise evlilik büyüleri ile, bir erkek kısmetinin açılması için kısmet büyüleri ile etki altına alınabilir. Elbette ki her uygulama bu tarz iyi niyetli amaçlar ile yapılmaz. Maalesef ki zaman zaman kötü niyetli uygulamalar da görülür. Ancak buradaki kötü niyet de kişiden kişiye değişir. Örneğin ölüm büyüsü, kara büyü, lanet büyüsü gibi bir takım uygulamalar medyumların da sıcak bakmadığı türlerdir. Ancak yine de ısrarlı kişilerin istekleri kırılmaz. Sabun büyüsü ise kötü niyetli büyülerin arasındaki en sakıncalı büyü türüdür.
Sabun büyüsünde kullanılan sabun ve mum ile kişinin hayatı tıpkı bir sabun gibi eritilir. Medyumlar bu büyü türüne çok yanaşmazlar ve büyüyü yaptırmak isteyenlere defalarca emin olup olmadıklarını sorarlar. Çünkü söz konusu büyünün geri alınamaması ve doğrudan kişilerin hayatlarını etkileyecek olması bu anlamda sıkıntılı süreçleri başlatır. Emin ve kararlı kişiler ise yetenekli ve tecrübeli medyumların yollarını tutarak isteklerini bir şekilde uygulatmaya çalışırlar.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Tatmin Olma Büyüsü

İnsanların mutlu hissetmeleri ve başkaları ile birlikteyken hayattan keyif almaları çok önemlidir. Bu noktada gerek partnerleri ile, gerek ise farklı insanlar ile beraberken tatmin olma ihtiyacı öne çıkar. Örneğin bir yemeğin tadından, ya da bir kokudan duyulan zevk aslında tatmin olan kişinin dışa vurduğu tepkilerden anlaşılır. Bu nedenle de evliliklerin de yürümesinin ana sebeplerinden birisi partnerlerin birbirlerinin hayat tarzından ve yaptıklarından tatmin olmalarıdır. Bu sebepten dolayı çok mutlu olan çiftler olduğu gibi, en ufak sıkıntıda sorun yaşayan kimseler de bulunur. Kişiler tatmin etmek ve mutlu olma eşiklerini düşürerek daha çok mutlu etmek adına geliştirilen bu büyü size de oldukça yardımcı olacaktır.
Tatmin olma büyüsü yapılırken önemli sözler, dualar ve diğer ritüeller uygulanır. Eğer bu ritüeller bozulur ise artık o kişi için bu büyü pek bir fayda etmeyebilir. Ancak iş ciddiye alınır ve medyuma da gereken materyaller sağlanır ise etki edilen kişinin tatmin olması da kısa süre içinde sağlanır.
Tüm büyü kaynakları hem erkekleri, hem kadınları mutlu edecek bir büyü olarak tatmin olma büyüsünü görürler. Çünkü bu büyü hem yaygın, hem de önemli bir büyü olarak ortadadır. Dileyen herkes için yapılabilen ve önemli bir büyü olarak tanınan tatmin olma büyüsü ile siz de en ufak şeylerden mutluluk duymaya başlayacaksınız.

iyigecinmemuhabbetbuyusu

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Resim ile Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır ?

Bu oldukça kolay bir büyüdür. Yalnızca tütsü, yakıcısına, çabuk alevlenir mangal kömürüne ve bir çimdik gül taç yaprağına ya da civanperçemine ihtiyacınız var. Bu büyü her Salı günü ay’dan sonra ve eğer mümkünse venüs’ün saatinde yapın.
Yaprakları tütsü yakıcısına atın ve duman çıkarken, bu dumanın içinde ya da kömür korlarında sevgilinizin yüzünü hayal edin. Fotoğrafta kullanılabilir. Büyünün gerçekleştiğini hissedene kadar her gece:
‘’Allahümme sehhirli kalbi fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete binti fülanete bi hakki ve bi hürmeti surei yasin bi hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyuşin’’
Okunur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Boşanan Eşimin Pişman Olup Geri Gelmesi için Büyü

Portakal suyu, …. suyu ve baldan oluşan bir karışım yapın. Dokuz küp şeker alın ve bu şekerlerin her birine önce onunkini sonra da kendi isminizi yazıp bir önceki yaptığınız karışıma ekleyin (bu eklemeden sonra ortaya çıkan karışım sulu olmamalıdır.) Son olarak her gün pembe bir mumu bitene dek bu karışımın içinde yakın. Bu sonuncu işlemi dokuz gün boyunca yapmalısınız. Eşini evine ve size dönecektir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]