Aşık Edip Geri Getirme Duası

sevgisi bitip tükenen bu yüzden sizden kaçıp uzaklaşan birini tekrar geri getirmek isteyenler aşağıda yazacağımız formülü uygulayabilirler

herhangi bir gün riyazatlı oruç tutulmalıdır oruç açıldıktan sonra yatsı namazı sonrası kıbleye karşı oturularak bin defa nas suresi okunur her yüzde bir defa şu dua okunur

Ecîbû tevekkelû eyyühel vesvâsil hannâsi bi kalbihi fülân ibni fülânete bil mehabeti vel meveddeti ve attıfû kalbihi alâ bi hakki hâzihis sûreti erîfeh.

erkek bayana okuyacaksa kalbihi olan yer kalbiha olarak söylenir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

sizin için çok önemli bir iş yapmadan evvel o işte başarılı olup hayırlı netice almak isterseniz aşağıdaki formülden faydalanabilirsiniz

herhangi bir sabah,sabah namazından önce 2 rekat hacet namazı kılınır ardın 10 defa mübarek yasin suresi okunur ve ardından 70defa aşağıdaki dua okunur

Ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn. okursun ve en sonunda bir defa şu duayı oku

Eselüke  allâhümme  yâ men hüve ahûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn en tefal lî kezâ ve kezâ (keza ve keza yazan yerde dilek söylenir)

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

bir insanı çok seviyorsanız ve onunda size büyük bir muhabbetle bağlanmasını istiyorsanız ozaman bu dua tam size göre aşağıdaki duayı utrait saatinde niyetlenerek okuyun

Bismillahirrahmanirrahim Allahüla la ilahe illa hu.Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Rukyail ve Ya Müzhib ve bi hakki Littahtil ve bi hakki İkra’ bismi rabbikellezi halak.Halakal insane min alak.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Cebrail ve Ya Mürreh ve bi hakki Mehtahtil ve bi hakki İkra’ ve rabbükel ekram.Ellezi allemel kalem.Allemel insane malem ya’lem.Kella innel insane liyatğa. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen Ecib Ya Semsamail ve Ya Ahmer ve bi hakki Kahtahtil ve bi hakkı enraahüstağna. İnne ila rabbikerrüca.Allahümme Ya Ahiyyen Ya şerahiyyen ecib Ya Mikail ve Ya Bürkan ve bi hakkı Fehtaytıl ve bi hakkı eraeytellezi yenha. Abden iza salla. Allahümme YaAhiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Sarfeyail ve Ya Şemhureş ve bi hakkı Nehhattil ve bi hakkı eraeyte inkane alel hüda.Ev emara bittakva.Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Anyail ve Ya Ebyad ve bi hakkı Cehlattil ve bi hakkı eraeyte in kezzebe vetevella. Elem ya’lem biennallahe yera. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen ecib Ya Kesfeyail ve Ya Meymun ve bi hakkı Lahhattil ve bi hakkı kella lein lem yentehi linesfean binnasiyeti nasiyetin kazibetin hatıetin felyedu nadiyeh. Seneduz zebaniyeh. Kella la tütı’hü vescüd vakterib. Allahümme Ya Ahiyyen Ya Şerahiyyen edunayi esbaütin ali şeddayi.Allahüm me yessir muradi ve hassıl maksudi ve haceti bi hakkı ikra’birahmetike Ya erhamer rahimin.EcibYa Limukfencil Eşaret ve sallallahü teala ala seyyidina Muhammed’in ve alihi ve sahbihi ecmeine ve selamün alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemin.Allahümme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afati ve takdi lena biha cemiıl hacati ve tütahhirü na biha min cemiıs seyyiati ve terfeuna biha ındeke a’ledderacati ve tübelliğuna biha aksal ğayati min cemiul hayrati fil hayati ve ba’del memat inneke ala külli şeyin kadir. Ya Rabbi Ya Allah Ya Mücibüd davati Ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim.Ve tüb Aleyna inneke entet tevvabür rahim

üç beş yada yedi gün bu duayı okumaya devam edin

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşk Ve Sevgi Duası

talip olduğunuz kişinin sevgisi kazanmak isteyenler aşağıdaki duayı niyet ederek günlük 486 defa okusunlar

okunacak dua:Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun

bu duayı 7 gün okuyun

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevginin Artması İçin Dua

araları bozulan aralarına soğukluk giren sevgisi sönmeye başlayan kişilerin yeniden sevgi muhabbet kazanması için okuyacakları formüldür

3 tövbe istiğfar,3 salavatı şerife 3 ya erhamerrahimin okunuyor daha sonra niyet ediliyor ve sonra besmele ile beraber Uruben Etrâbâ (Vakıa Suresi 37 ) günde 33 defa okunuyor

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiğinin Rüyasına Girmek İçin Dua

talip olduğunuz kişinin rüyasıana girirerek rüyasında ona şirin görünüp celb etmek isteyenler aşağaıdaki formülü uygulayabilirler

herhangi bir gece uyumadan önce Fatiha suresi 3 defa okumadan önce aşağıdaki sözleri 33 defa zikredersen, matlubunu rüyasında iken ona güzel görünüp muhabbetinle celb edersin:

Akaddu nevme fülan ala muhabbeti fülanate ve ıshki bi hurmetis suretil fatiha

fülan olan yerde talip olunan kişinin  ismini fülanete olan yerde kendi isminizi söyleyeceksiniz anne isimleriyle beraber

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sevdiği İnsana Kavuşma Duası

aşağıda yazılı olan duayı cuma gecesi niyet ederek ve inanarak okuyan bir kimse ayrı olduğu ve kavuşmak istediği insana kavuşur

okunacak dua:BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM YA VAHİDÜL BAKİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEY-İN VE AHİRUHU AMİN

bu ameli 3 hafta tekrar edebilirsiniz

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Cüzdan Duası Arapça

çok faziletli vede yazıpta taşıyanların çok faydasını gördüğü cüzdan duasını yazalım şimdi sizlere

yazılıp taşınacak olan arapçası şöyledir

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

okunuşunu merak edenler için onuda yazalım

Ve le kad mekkennâküm Fil erdi ve cealnâ leküm Fihâ meâyis kalilem mâ teskürûn

bu duayı yazmanın en makbul olduğu zaman ramazan ayı son cuması denilsede diğer zamanlardada yazıp taşımanızda mahsur yok herhagi cumada yazabilirsiniz

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

İşyeri Bereket Duası Ve Arapçası

işyerlerinin daha kazançlı ve bereketli olmasını isteyenler için yazılacak ve okunacak duadır öncelikle duayı yazıp iş yerinizde uygun bir yere asacaksınız yazılıp ve asılacak olan duanın arapçası şöyledir

daha sonrada hergün işyeri açılırken 3 kez bu dua okunacak duanın okunuşuda şöyledir

Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

askdualari.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]