Maddi Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

aşşağıda yazılı dua maddi sıkıntılardan kurtulmaya vesile olacak bereket duasıdır bu duayı tam bir inanç ile okuyanlar Allah c.c. izni ile maddi sıkıntılarından arınırlar

okunacak dua budur

Allahumme Malik-el Mulki, Tu’til mulke menteşâu ve tenziul mulke mimmenteşâu ve tuizzu menteşâu ve tuzillu menteşâu, biyedikel hayr. İnneke alâ kulli şey’in Kadîr. Rahmân ed-dünya vel ahireti, tudiha menteşâu ve temneuhâ menteşâu, irhamni rahmeten tugnini bihâ an rahmeti mensivâke

duanın günü ve sayısı yoktur

aşkduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Zenginlik İçin Okunacak Dua

aşağıda yazacağımız mübarek esmaları devamlı suretle okuyanların rızkı artar bu esmaları hergün okuyanların hiç beklemedikleri ummadıkları yerlerden ummadıkları kazançları olur

okunacak esmalar

et-Tevvâbü el-Ğâfiru el-Hasîbü el-Vekîlü el-Kâfî er-Rezzâk es-Selâmü el-Mü’minü es-Seriy’u

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Evde Bereket İçin Okunacak Dua

evimizin hiç bereketi yok hep sıkıntı içindeyiz diyorsanız bu yazacağımız formülü uygularak Allah izni ile evinizde bolluk ve berekete kavuşursunuz

yedi adet buğdaya 997 kere Yâ Fettâh Yâ Rezzâk  esmalarını okuyup nefes ettikten sonra bu buğday tanaelerini evinizin uygun bir köşesinde saklayın Allah c.c. izin verirse rızkınız bollaşır evinizde bereket artar

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Rızkın Açılması İçin Duadır

günümüz hayat şartlarında çoğu insanımızın ortak sıkıntısı maddi sorunlardır şimdi sizlere rızkın bollaşması için güzel ve faydalı bir yöntem yazalım

perşembeyi cumaya bağlayan gece abdest alınarak yasin suresi okunmaya başlanır okunurken Selâmün kavlen mir rabbir rahîm ayeti 21 defa okunur ve yasin suresi bittiktan sonra şu dua okunur

Allâhümme  innî  eselüke bi  hakki  hâzihis  sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir   rabbir rahîm. En terzuknî  rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî  eûzü bike min şiddetil   fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn

bunu 3 gün tekrar edin

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Bol Rızık İçin Okunacak Dualar

evinizin işinizin bereketi artsın diye okuabilceğiniz 5 tane faydalı rızık duaları şağıdadır

– Alluhumme innî eûzu bike mine’l fakri ve’l killeti ve’l zilleti ve eûzu bike min en uzleme

– Allahummagfir lî ve’r hamnî ve âfinî ve’rzuknî

– Allah’im gunahlarimi bagisla rahmetini benden esirgeme.Bana vucut sagligi ver, helalden rizkini bol bol ihsan eyle.

– Allahumme’magfir lî zenbî ve vessig lî dâ-î ve barîk lî fî rizkî

– Allahumme innî es’eluke ginâye ve ginâ mevlâye

– Allahumme’c’al evsaa rizki aleyye inde kiberi sinnî se’nkitâi umrî

bu dualardan istediğinizi istediğiniz günde istediğiniz sayıda okuabilirsiniz

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Borç Ödeme Duasıdır

borçlarla başı sıkıntı olanlara borçlarını ödemekte sıkıntı çekenlere vede ödeyemeyenlere faydalı ve güzel bir dua yazacağız şimdi borç ödeme için okunan dua şöyledir

Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min ğalebetid deyni ve kahrir ricali

okunma sayısı yok faydasını görene kadar okuyabilirsiniz

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sıkıntıda Olanlar İçin Dua

aşaıpıda yazacağımız duayı sıkıntı anlarında okuyanların sıkıntıları Allah ın izni ile tez saatte giderilir okunacak dua şöyledir

Vemen yettekıllahe yec’âllehu mahracen ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib. Ve men yetevekkel alAllâh i fehuve hasbuh.

duanın sayısı yok faydasını görene kadar okuyabilirsiniz

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sıkıntı Duası Budur

herşeyin anahtarı olan besmele-i şerife tüm sıkıntılarında anhatarıdır

her kim günde 1000 kez niyetlenerek ve inanarak besmeleyi şerifeyi okuyup sonuzunu Allah c.c. beklerse sıkıntıları giderilir inşallah

sıkıntılarınızdan kurtulmanızı diliyorum

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Etkili Hasta İçin Okunacak Dua

dertlerinize deva hastalara şifa diyerek şimdi sizlere hasta bir insanın şifa bulmasu için okunacak olan duayı yazalım

Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm eyyühel ervâhu ve sâiril eryâhıl müvekkilûne bi a’dâil insâni bi nemûhin nemûhin cevliyyen cevliyyen yâ kender eclâciın eclâciın
şentehûrin şentehûrin bâşin bâşin kesrahin kesrahin bi kudretillâhi be bi hakki azametillâhi ve bi hakki sultânillâhi şemheyûşin şemheyûşin vâhin vâhin vehin vehin râhin râhin
atyûmin atyûmin atyûşin atyûşin ma’bûşin ma’bûşin ehbâhin ehbâhin allâhü allâhü allâhü yâ cebrâîlü âhin âhin allâhü allâhü allâhü yâ mîkâîlü ehyâhin ehyâhin allâhü allâhü allâhü
yâ kesfeyâîlü inzilû alâ hâzihil evcâı vel eryâhı ve zelzilûhâ ve ezhibûhâ ve ahricûhâ ve asrifûhâ min hâzihil cesedi ve innâ alâ zehâbin bihi le kâdirûne ve billezî izâ erâde şeyen en yekû le lehü kün feyekûn. Seniyyin seniyyin ekûın ekûın fekacin fekacin mahmetin mahmetin ehacin ehacin fâûcin fâûcin mâûcin mâûcin veyûcin veyûcin rîhın rîhın uhric eyyüher rîhus sekıyyü bi heltafin heltafin şelyetîın şelyetîın melyetîhın melyetîhın neclehın neclehın âhin âhin allâhü allâhü sübbûhun sübbûhun kuddûsün kuddûsün rabbül melâiketi
ver rûh. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fülkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhü mines semâi min mâin feahyâ bihil arda ba’de
mevtihâ ve besse fîhâ min külli dâbbetin ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahharînes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn. Bişelşin bişelşin sabûtin sabûtin haykûşin haykûşin
hâşetin hâşetin kâşetin kâşetin andeîşin andeîşin rîhın rîhın uhrüc eyyüher rîhuş şedîdü vel veceut târiku ven tekıl min hâzel udvi ilâ ğayrihi hattâ tahruce min hâzel cesedi bi ızzeti
men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad.

bu dua hasta olan zat üzerinde günlük 3 veya 7 defa okunmalıdır

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]