Define Bulmak İçin Okunan Duadır

define bulmak ve bulunan defineyi nasıl çıkarabileceklerini öğrenmek isteyenler bu yöntemden faydalanabilirler

üç  gün oruç tutulur,her farz namazın arkasından üç  defa Cin suresini okunur. Üçüncü gece rüyada gömülü olan define görünür. Ertesi gün o kişi oraya varıp, rüyasında gördüğü yere baksın.Daha sonra onbeş  defa İhlas suresini okuyup,yüz  defada Salavati şerife getiren kişi o defineyi bulunduğu yerden çıkabilir

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Rızkı Artıran Dua Arayanlara

maddi sıkıntıdıyam borçlerımız çok diyenler rızkı dar olanlar bu duadan faydalanabilir öncelikle namaz abdesti alınarak 41 yasin okunur ve ardından aşağıdaki dua okunur

Allâhümme in kâne rizkî fîs semâi fe enzilhü ve in kâne fil ardı  fe ahrichü in kâne fil bahri fe etlı’hü in kânebeîden fe karribhü  in kâne karîben fe yessirhü in kâne kalîlen  fe kessirhü in kâne  kesîran fe hevvinhü ve bârik lî fîhiverzüknî min haysü ıhtese-  be ve min haysü lâ ıhtesebe rizkan halâlen tayyıben ğadekan  sahhan tabekan mübâraken fîhi hattâ lâ tekûne li ehadin min  halkıke alâ fîhi minnetün vecal yedeyil ulyâ bil a’tâi ve lâ tecal  yedeyis süflâ bil isti’tâi inneke alâ külli şeyin kadîr.

bu terkibin 3 yada 7 gün tekrarı yapılabilir

aşkduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Alkolden Kurtulmak Duası

alkol denen haram illete bağımlı olan ve bu bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için şimdi bu yazımızda nasıl kurtulacaklarını yazalım

aşağıdaki dua bir miktar suya okunup o su 7 defada içilmelidir

ya eyyühellezine amenü innemelhamru vel meysiru vel ensabüvel ezlamüricsün min amelişşeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdaefil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis selati fehel entümmüntehun.ve etıyullahe veetıyur rasule vahzeru fein tevelleytüm falemu ennema alaresunlinel belağulmübin.allahümme huzhubbül hamri vel meysiri bi hakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bi elfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.vebi hakki muhammet mustafa sallallahü aleyhi ve sellem

dualar bütün kilitlerin anahtarıdır

aşkduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Bağlıyı Çözmek İçin

büyü ile bağlı olan birisinin üzerindeki bu bağ nasıl çözülür nasıl iptal edilir şimdi bu yazımızda bunu anlatacağız sizlere

herhangi bir pazar günü Ayetel kürsiyi misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. Pazartesi günü misk ve zaferan ile Zilzal suresini, yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. Salı günü misk ve zaferan ile Felak suresini yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu suyu bağlıya içir. Çarşamba günü Nas suresini misk ve zaferan ile yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bunun suyunuda bağlıya içilirse üzerindeki bağdan kurtulur

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Sihir Bozmak İçin Dua

tecrü edilmiş sahih olan büyü ve sihir bozma yöntemlerinden birini daha sizlere bu yazımızda yazacağız yöntem kolay ve tesirlidir ve şöyle yapılır

öncelikle birbuçuk metre kadar uzunluğunda bir ipe çözülmesi kolay 202 adet düğüm atılır.daha sonra  büyü olan kimsenin önüne su dolu bir bardak koy. Sihirli olan kimse düğümlü ipi eline alıp,Besmele ile Felak suresini okur ve ilk düğüme üfürüp, hemen düğümü çözer. Düğümü çözerken, ”Bana yapılan sihri çözdüm” der. Ardından Besmele ile Nas suresini okur ve ikinci düğüme üfleyip, hemen düğümü çözer. Düğümü çözerken ”Benim için yapılan sihri çözdüm” der. Böylece Besmele ile Felak ve Nas sure lerini okuyup, bütün düğümleri çözdükten sonra ipi bardaktaki suya bırakır. Bu suyu sihirli olan kimse içtikten sonra ipi ateşte yakarsın. Sihirli olan kişi suyu içtikten sonra kendisinde büyük bir hafiflik ve sevinç hisseder. Zaman ilerledikçe Allah’ ın izniyle eski sihhatine kavuştuğunu müşahede eder. Bu uygulama defalarca tecrübe edilmiş olup, sahihtir. Birçok kimse bu uygulama ile sihrin tesirinden kurtulmuştur. Bunun kıymetini bilmeli ve sihirli olan kimselerden gizlememelidirler. Başlangıçta çekilen Besmele-i şerif yeterlidir. Daha sonra Besmele çekilmesede olur. Ama okuma esnasında aralık yerde başka biri Üzerlik buhuru yakmalıdır.

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Tuz İle Büyü Bozma Yöntemi

tuz ile yapılan büyü bozma yöntemide sahih olan terkiplerden birisidir ve bu işlem nasıl yapılır onu yazacağız sizler

önce bir avuç doğal tuz alın ve ardın bu tuzların üzerine şu okumaları yapın

yetmiş fatiha suresi okunur sonra  yetmiş ihlas suresi okunur sonra yetmiş felak suresi  okunur sonra yetmiş nas suresi  okunur sonra yetmiş salavat vede okunur ve ensonunda
yetmiş defa fe lemmâ elkav kale musa ma citüm bihis sihr innellahe se yubtilu-hu innellahe la yuslihu amelel müfsidin ayeti okunur okunan bu tuz sıvı gıdayla büyülü olan kişi tarafından bir hafta içerisinde tüketillmedir böylece şifaya kavuşur

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Evde Muska Bulmak

çok merak edilip sık sorulan bir sorudur evde buska buldunda napılır yada evde büyü nasıl bulunur bulunursa neler yapılır böyle durumlarda çoğu insanımız ne yapcağını malesef bilmemektedir şimdi bu konuda sizi aydınlatmaya çalışalım

bulduğunuz muska yada benzeri şeyleri açmadan önce mutlaka ayetel kürsi okuyun öyle açın sonra bulduğunuzu sirkeli suya koyarak bir gün bekletin ardın sudan alarak üzerine 3 felak 3 nas ve ayetel kürsi okuyun sarıp ayak basmayan bir yerde toprağa gömün yada akarsuya atın

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Büyü Bozmak İçin Duadır

büyü bozma yöntemlerinden birisi şu şekildedir

Şemhâbârûhin ismi ve Bismillâhirrahmânirrahîm. Ci’tüm bihis sihru innallâhü seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn. ayeti arapça olarak temiz bir tabağa yazılır daha sonra su ile silinir ve o suyu büyülü olan kişi içerde büyü derdinden kurtulur

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayetel Kürsi İle Büyü Bozma

bu yazımızdada mübarek ayetel kürsi ile büyü nasıl bozul onu yazacağız,ayetel kürsi ile büyü bozma şekli şöyledir

1) Bir bardak su ve 1 metre boyunda ip alın.

2) İpe 7 tane çözülebilir düğüm atın. (bu yöntemde düğümleri kan bağı olmayan birisinin atması gerekmiyor)

3) Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okuyun, birinci düğümü çözün söyleyin ve “Allah’ın izniyle büyüm çözüldü” deyin.

4) Tüm düğümleri aynı işlemi tekrarlayarak çözün.

5) İpi suyun içine koyun Euzu besmele ile Ayet-el Kürsi okuyun ve suya üfleyin. Bu işlemi de 7 kez tekrarlayın.

6) İpi sudan çıkartın ve euzu besmele ile suyu için.

bu işlemleri yaptıktan sonra çıkarttığınız ipi bir yere gömün. Gömerken Ayet-el Kürsi okuyun Euzu besmele “Allah’ım bu ipi çürüttüğün gibi bana yapılan büyüyü de çürüt” deyin ve bu şelilde işlem tamamlanmış olur

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Aşk Büyüsü Bozma Yöntemi

size aşk büyüsü yapılarak istemediğiniz birine kara sevdaya tutulmuşsanız ve o kişiden soğuyup uzaklaşmak bu büyüden kurtulmak istiyorsanzız elbette bununda bir yöntemi vardır ve şu şekildedir

öncelikle genişce bir cam veya porselen kap alınır kabın içerisine gül suyu,misk ve safran mürekkep niyetine karıştırılarak bu karışım ile Ayetül Kürsi yazılır.Sonrada sevilen aşık olunan kişinin adı yazılır.Gece olması beklenir gece vakti bu kap dışarıda yıldızların ışığı altına bırakılır.Sabah olunca kabın içine gül suyu dökülerek hafifçe oğuşturmak suretiyle bu yazılar silinmeli ve aç karnına kahvaltı etmemiş olarak kabın içindeki su içilmelidir.Yine aynı dua ve isim aynı yöntemle tekrar kaba yazılır ve akşam dışarıya bırakılır aynı işlemler üç gün yapılmalı yani yazılmış su üç sabah aç karnına içilmelidir.Üç gün bu işlemleri yaptıktan sonra kara sevdaya tutulmuş olan kişi sevdiğinden soğur onun adını bile anmak istemez adeta onu tanımıyormuş ya da düşmanıymış gibi nefret eder.

aşkduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]