Nazardan Korunmak İçin Yöntemler

nazardan korunmak için yapılacak bazı yöntemlerde şu şekildedir

Suya İnşirah suresini okuyarak bu suyu içmek nazara karşı faydalıdır.Ayrıca bol besmele çekmekte nazardan korur.Hepimizin bildiği nazar boncuklarıda korunma sağlar boncuk mavisi dediğimiz mavi renginde nazarın kötü manyetik etkilerini yok edici özelliği vardır.Üzerinde nazarboncuğu taşımak iyi bir tedbirdir fakat nazarı kuvvetli olanların nazarboncuklarını çatlattıklarını duymuşuzdur,işte nazar boncuğu gelen kötü enerjiyi üzerinde olduğu kişinin vücuduna yayılmadan kendine hapsetmiş fakat nazarı kuvvetli kişinin enerjisi yüksek olduğundan yayılan enerji nazar boncuğuna sığmayarak içeride birikip sıkışmış ve adeta bir patlamayla boncuğun infilak ederek çatlayıp kırılmasına sebep olmuştur.
Nazardan korunmanın bir yoluda sıkça denize girmek yahut sandal veya gemiyle gezmektir.Akarsu üzerlerine veya denize kurulan köprülerden geçmek,akarsu kenarlarında boydan boya gezinmekte faydalıdır.
Nazardan korunmanın bir diğer yoluda kurşun döktürmektir.Bu kurşun dökme işini tecrübeli ,işinin ehli birinin yapmasında fayda vardır.
Kurşun döktürmek nazara iyi geldiği gibi hafif büyüleride bozmaya yarar.Kurşun demir bir tavada ısıtılarak eritilir,nazara uğramış kişi yere uzanır,kişinin üzeri bir kumaşla örtülür.Kurşun dökecek kişi bir eline içine bir parça ekmek konulmuş su dolu bir kase ile nazara uğrayanın başı hizasına gelir.Erittiği kurşunu kasenin içindeki suya döker.Daha sonra aynı işlemi nazara uğramış kişinin gövdesi üzerinde su dolu kaba kurşun dökerek ve en son nazara uğramış kişinin ayak ucunda da işlemi tekrarlayarak kurşun dökme eyleminini bitirir.En sonunda kurşunu tekrar eriterek kapının eşiğinden dışarı döker böylece nazarın kötü enerjisini emen kurşun ve suyun kötü enerjiyi kişiden alarak evin dışına attığına inanılır.
Kurşun döken usta bir kişi ise eritilen kurşunun su içerisinde meydana geldiği şekillere bakarak nazar ve varsa büyü hakkında yorumlarda bulunur.Çok ustalar bu şekillere bakarak büyünün cinsini ve nerede olduğunu bilebilir.Nazara uğramış kişideki kötü enerjiler kurşun tarafından emilirken az da olsa bir miktarıda kurşun dökene geçip onda ağırlık uyuşukluk meydana getirir.Bunun için bu işi acemilerin yapması tafsiye edilmez

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Nazar İçin Okunan Ayet

nazara karşı okunan ayetlerinden bazılarıda şunlardır

Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn

kalem suresi ayetleridir istediğiniz zaman istediğiniz kadar okuyabilirsiniz

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Etkili Nazar Duası

insanoğlunun duaya ençok ihtiyaç duyduğu konulardan biriside nazar dualarıdır,nazar duası arayanlarlar için tesirli bir dua aşağıdadır

Bismillâhi azîmüş şe’ni bismillâhicelîlül burhâni mâşâallâhü kâne habese hâbisün ve hacerun yâbisun ve şihâbün kâbisun allâhümme ürdüd aynel âini aleyhi ve alâ ehabbün nâsi ileyhi ve fî kebidihi ve kilyetihi azman rakîkan ve lahmen dekîkan fîmâ yelîk Ferciıl basara hel terâ fütûr. Sümmerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsian ve hüve hasîr.

okunma günü ve sayısı yok istediğiniz zaman okuyun

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Yıldız Düşüklüğü İçin Duadır

yıldızım düşük diyenler aşağıda yazacağımız dua formülü ile yıldızlarını yükseltebilirler okunacak terkip şu şekildedir

En önce boy abdesti alıyorsunuz. Sonra tenha bir mahalde 4 rekat şükür namazı kılıyorsunuz. namazdan sonra şöyle niyet edersiniz.
ya Rabbi.. ters giden işlerim, insanların bana soğuk bakması, çok kolay hastalanmam, ve diğer tüm yolunda gitmeyen işlerimi sonsuz kudretinle düzelt. yıldızımı parlat, sevilen ve güçlü kullarından eyle beni. amin amin amin.
Euzubillahi mineşşeytanin racim
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin biadedi ilmike.
sonda 71 ayetel kürsü
71 nas suresi
41 felak suresi okuyoruz ve kendi üzerimize nefes eder tekrar aynı başta yaptığımız niyeti tekrar yapıyoruz.
bu ameliye gece 12 den sonra olmalıdır. perşembe gecesi başlanır 7 gün devam edilir

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Nazara Karşı Okunacak Dualar

aşağıda nazar için okunacak ayetler yer almaktadır ayetlerin yanlarında hangi sureye ait oldukları yazmaktadır,bu ayetleri devamlı okuyanlar nazardan korunur

Kul hüvelleziyne amenüu hüden ve şifaa (Fussilet Suresi, 44)

Ve in yekadüllezine keferu le yüzliguuneke bi ebsarihim lemma semiuzikre ve yeguulune innehu le mecnun ve ma hüve illa zikrun lilalemiyn. (Kalem Suresi, 51)

Ferc’ıl basara hel tera min fütuur. (Mülk Suresi, 3)

Ve yeşfi sudure kavmin mü’miniyn (Tevbe Suresi, 14)

Ve nünezzilü minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetül lilmüminin (İsra Suresi, 82)

Fihi şifa ün linnaas (Nahl Suresi, 69)

Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80)

Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün lilmüminiyn. (Yunus Suresi, 57)

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Ayetel Kürsi Koruması

ayetel kürsi koruması ne işe yarar derseniz özellikle içerisinde davet bulunan havas ilmi dualarında okumanızı tavsiye ediyoruz çoğu insan bu konularda bilgi sahibi olmadığı için bilinçsiz okumalar insanlara zarar verebilir

ayetel kürsi koruması şöyledir

-ayetel kürsiyi oku sağa üfle
-ayetel kürsiyi oku sola üfle
-ayetel kürsiyi Oku ve öne doğru üfle
-ayetel kürsiyi Yine oku arkaya doğru üfle
-ayetel kürsiyi Oku sonra yukarı üfle
-ayetel kürsiyi Oku ve aşağı üfle
-ayetel kürsiyi Oku ve sağ taraftan üflemeye başlayarak daire çiz
-ayetel kürsiyi oku ve üfleme nefesi içine çek

askduaları.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Cinlere Karşı Okunacak Dualar

cinler çeşitli şekillerle insanoğluna musallat olabilirler bu konuyla alakalı detaylı bilgileri ilerleyen zamanlarda sizlere sunacağız şimdi cinlerden korunmak için iki güzel dua yazalım sizlere

1.dua : Euzü bikelimatillahittammeti min şerri ma halaga ve zerae ve berae min şerri ma yenzilu minessemai ve min şerri ma ya’ rucu fiyha ve min şerri fitnetilleyli venneh- hari ve min şerri külli taarıgın illa tarigan yetruku bi hayrin ya rahman

2.dua :Lailahe illallahü vahdehu la şeriykeleh lehul mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’ in kadiyr

2. duayı günde 100 defa ilk duayıda istediğiniz kadar okuyun cinlerin şerrinden korunursunuz

askduaları.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Şeytanı Uzaklaştıran Duadır

aşağıda yazılı olan duayı okumayı alışkanlık eden bir kimseye şeytan yaklaşamaz,şeytanın fitnesinden şerrinden kişi korunmuş olur

Allâhümme inneke sellatte aleynâ adüvven basıyran bi uyûbinâ ve kabiylühû min haysü lâ nerâhüm. Allâhümme fâyishü minnâ ke mâ âyestehû min rahmetike ve kannıthü minnâ kemâ kannattahû min afvike ve bâıd beynenâ kemâ bâadte beynehû ve beyne rahmetik, inneke alâ külli şey’in kadiyr

askdualari.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]