Etkili muhabbet dusı

Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya ALLAH

………………………………………….. ……………………

ya manıu celle celalühu ısmı serıfı beş vakıt namazın ardından okumaya devam ederse KARI KOCA ARASINDA SOGUKLUK KALMAZ

YA BERRU YA TEVVABÜ YA AFÜVVÜ CELLE CELALÜHÜ ismımlerını bes vakıt namaz ardından okursa İÇKİ İÇEN ZİNA YAPAN YADA YANLIS YOLDAN KURTULAMAYANLAR İÇİN TEVBE VE DOGRU YOL ISIGIDIR

YA MUHSİ CELLE CELALÜHÜ ısmı serifi cuma gecelerı 100 kere yatsı namazından sonra okunursa ASLA RIZIK DARLIGINA DÜŞMES VE DARLIKTAN KURTULUR

YA ALİYMÜ CELLE CELALÜHÜ ismı serıfı devam ederse İLİM GÜCÜ ARTAR

YA AZİZ CELLE CELALÜHÜ sabah namazından sonra 40 defa okursa MUHTAC OLMAKTAN KURTULUR

YA BARİÜ CELLE CELALÜHÜ ISMI SERIFI devam ederse kabır azabından kurtulur

YA ALLAH CELLE CELALUHÜ 66 kere okursa maksatlar hasıl olur

SEVMEK VE SEVİLMEK İÇİN …….YA RAHMAN CELLE CELALUHÜ…….298 kere cuma günü ikinddıden sonra kıbleye dönup oturup ya alla ya rahman zıkırıne devam ederse istedıgı herseye kavusur
………………………………………….. ……………………………

kendinizi sevdirmek için

((( yâ rahîme külli sârîhın ve mekrûbin ve ğayetehû ve meâzehû ))) yazıp suda erittikten sonra bu suyu içen kişi ( yazana ) aşık olur ve hayranlık duyar

………………………………………….. ………………………………………….. …………

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

Hanımlar tarafından beğenilmek için dua

Bu duayı herhangi bir erkek traş sakal traşı olduktan sonra krem yada gül suyuna 1 kere okuyup ta yüzüne ve gözüne sürerse bakın ne olacakları canı gönülden aşık edersiniz kızları hanımları dikkati üzerinizde olur

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

osmanlıca bir kaynaktan alınmadır. Kuduriye duasıdır

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]